Kovid-19 Normalleşme Sürecine Dönen İşyerleri İçin İşverenler SGK Prim Desteği

Kovid-19 Normalleşme Sürecine Dönen İşyerleri İçin İşverenler SGK Prim Desteği

Rize Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mustafa Bakırcı, koronavirüs salgını normalleşme sürecine dönen işyeri işverenlerine sigorta prim desteğinin yasalaştığını konu hakkında 2020/35 sayılı genelgede yayımlandığını ifade ederek konu hakkında açıklamal yaptı.

28/7/2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 26 ncı madde eklenmiş olup, anılan maddede;
“GEÇİCİ MADDE 26-  Geçici 23 üncü madde kapsamında, 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların; işyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı Fondan karşılanır.


Geçici 24 üncü madde kapsamında, 1/7/2020 tarihinden önce başvuruda bulunarak nakdi ücret desteğinden yararlandırılan sigortalının haftalık normal çalışma süresine dönmesi durumunda, işveren söz konusu sigortalı için birinci fıkra kapsamındaki destekten ilgili fıkrada belirtilen süreler ve şartlarla yararlandırılır.


Birinci ve ikinci fıkralar kapsamında işverene her bir ay için sağlanacak destek süresi; kısa çalışma ödeneği alanlar için sigortalının geçici 23 üncü madde kapsamında kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısını, geçici 24 üncü madde kapsamında sağlanan nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar için nakdi ücret desteği aldıkları aylık ortalama gün sayısını geçemez.


Bu madde hükümleri; 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ve sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.


Geçici 23 üncü madde kapsamında işyerinde uygulanan kısa çalışmadan yersiz yararlanıldığının tespiti veya kısa çalışma başvurusuna yönelik uygunluk tespitinin olumsuz sonuçlanması ya da geçici 24 üncü madde kapsamında nakdi ücret desteğinden yersiz yararlandığının tespiti halinde, işyeri bu madde kapsamında sağlanan destekten yararlanamaz veya yersiz yararlanmış sayılır. Bu madde kapsamında destekten yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan destek tutarı işverenden 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.


Bu maddeyle sağlanan teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerinden yararlanamaz.


Bu madde kapsamında Fon tarafından işverene sağlanan, sigortalı hissesine karşılık gelen destek tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemez.


Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.


Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan üç aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.


Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.”
Hükümleri yer almaktadır.

  4447 sayılı Kanunun geçici 26 ncı maddesinde yer alan prim desteği 1/8/2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olup, anılan maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ / NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ 
7252 sayılı yasa 1/8/2020 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, 07252 kanun no ile düzenlenecek ilk bildirge normal çalışmaya ;
-Temmuz ve öncesinde geçen işyerleri için 2020/8. ay bildirgesi 
-Ağustos da geçen işyerleri için 2020/9.ay bildirgesi
olacaktır.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ / NAKDİ ÜCRET PRİM DESTEĞİ SONLANDIRMA TARİHİ ;
-2020/Temmuz olan sigortalılardan dolayı 2020/8.9. ve 10. aylarda
- 2020/Haziran olan sigortalılardan dolayı 2020/8. ve 9. aylarda
-2020/Mayıs olan sigortalılardan dolayı 2020/8. ayda
yararlanılabilecektir.

7252 sayılı Kanunla getirilen teşvikten sigortalının KÇÖ/NÜD aldığı ortalama gün sayısına isabet eden kazancının % 37,5’i üzerinden yararlanılabilecektir. 

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ / NAKDİ ÜCRET PRİM DESTEĞİ TEŞVİKİ UYGULAMA ŞEKLİ:

4447 sayılı Kanun Geçici 26 ncı maddesi prim desteğine ilişkin usul ve esaslar:

a) 01.07.2020 öncesi KÇÖ ve NÜD başvurusu olması,

b) KÇÖ ve NÜD sonlandırılarak normal çalışmaya dönülmesi,

c) Bu kapsamdaki işyerleri 31.12.2020 tarihini geçmemek üzere 3 ay süresince prime esas kazancın alt sınırı üzerinden hesaplanacak işçi ve işveren payının tamamı (%37,5) üzerinden prim desteği sağlanacaktır.

Genel Şartlar:

a) KÇÖ ve NÜD faydalanması ve normal çalışmaya dönülmesi,

b) Özel sektör işvereni olması, ( Kamu işyerleri, ihale kapsamında olan özel sektör işyerleri ve ev hizmetleri kapsam dışıdır.)

c) Süresinde Aylık prim hizmet belgesi ve Muhsgk belgesinin 07252 Kanun türü seçilerek verilmesi,

gerekmektedir.

Destek Süresi:
a) 31.12.2020 tarihini geçmemek üzere KÇÖ ve NÜD sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ay süreyle,
b) Kısa çalışma ödeneği alan her bir sigortalı için kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısı,
Nakdi ücret desteğinden yararlanan her bir sigortalı için nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün
sayısı,
kadar destekten yararlanılacaktır.


Başvuru Şekli:
4447 sayılı Kanunun geçici 26 ıncı maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı
prim desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-SGK kanalıyla başvuruda 
bulunulması gerekmektedir.

İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen “e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan “07252 4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği” menüsü vasıtasıyla yapılacaktır.

Diğer Hususlar:

a) Bu destekten faydalanan sigortalılar 5510 sayılı Kanun indirimi ve diğer teşvik türlerinden faydalanamayacaklar,

b) Yersiz faydalanılan kişiler için gecikme zammı ile birlikte geri iade alınacaktır,

c) İşyeri nakil olması halinde yine kalan süresi kadar faydalanacak,

d) 07252 sayılı Kanun türü seçilerek verilen belgelerden dolayı prim borcu olup 
olmadığına bakılmaksızın destek tutarından yararlanılacaktır.

Etiketler :

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.